Het intakegesprek

Nadat u zich heeft aangemeld volgt binnen ongeveer binnen twee tot drie weken een eerste afspraak. Dit gesprek duurt 45 minuten. Tijdens dit gesprek geeft u mij een indruk van uw klachten en maakt u kennis met mij als mogelijke behandelaar. Na dit intakegesprek stellen we samen een mogelijk vervolg vast. Meestal zijn er één tot drie afspraken nodig om uw problemen beter in kaart te brengen (diagnostiek) en een behandelplan/behandelovereenkomst vast te stellen. 


Na de diagnostische fase worden er vervolgafspraken gemaakt voor de behandeling. Na het eerste gesprek kunnen aansluitend de vervolggesprekken plaatsvinden. Er is geen wachtlijst tussen de intakefase en de diagnostiek en/of behandeling.