Info Zorgvezekeringen

Let op:
De zorgverzekeraar ziet het intakegesprek als de start van de behandeling. Houdt u er tevens rekening mee dat twee naast elkaar bestaande behandelingen met dezelfde diagnose (DBC) in de specialistische GGZ niet vergoed worden. Naast de specialistische GGZ behandelingen zijn er ook behandelingen in de Basis GGZ. Vanaf 2017 bied ik als psychiater enkel specialistische GGZ behandelingen aan.

In 2018 heb ik met alle zorgverzekeraars (CZ, Achmea/Zilveren Kruis, ONVZ, Zorg en Zekerheid, De Friesland, DSW, Menzis) een contract afgesloten. Ik heb geen contract afgesloten met VGZ en de zorgverzekeraars die gelieerd zijn aan VGZ (Univé, Aevitae, Bewuzt, Zekur, IZA Cura, IZZ, UMC, Turien, VPZ Assuradeuren, Plus, Stichting ziektekostenverzekering Krijgsmacht, Zorgsaam, IAK, Promovendum, Besured, National Academic). 

Dit betekent dat de declaratie na afloop van de DBC of behandeling niet naar de zorgverzekeraar wordt verstuurd maar naar u. Nadat u de declaratie heeft betaald, kunt u de declaratie bij de zorgverzekeraar indienen die u vervolgens zal vergoeden. Let er wel op dat de mate van vergoeding wordt bepaald door de zorgpolis die u met VGZ heeft afgesloten. Afhankelijk van de soort polis die u heeft, wordt de behandeling vrijwel geheel (bij een restitutiepolis meestal 80-100%) of gedeeltelijk (bij een Natura-polis 50-80%) vergoed. 

De vergoeding van uw behandeling wordt sinds 01-01-2008 (verplicht) geregeld via Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). Dit zijn eenheden (producten genoemd) die bestaan uit zowel directe tijd (face-to-face) als indirecte tijd (o.a. verslaglegging/overleg). Een DBC loopt maximaal 365 dagen. Wanneer de behandeling nog niet is afgerond wordt een nieuwe DBC (in overleg) geopend.

Uitgebreide informatie is te vinden op:

DBConderhoud.nl en Zorgwijzer.nl.